COACHING/-HANDLEDNING

Coachning
Om en chef/ledare eller medarbetare behöver personlig utveckling är chefscoachning och medarbetarcoachning det jag erbjuder företag. Chefscoachning kan förbättra ditt personliga ledarskap, vilket kan bidra till nöjdare medarbetare och kunder och därigenom en ökad lönsamhet. Vi sätter upp mål för din utveckling i en handlingsplan som vi sedan löpande följer upp i samtal.

Handledning
Handledning ges till chefer och eller medarbetare som behöver stöd i sitt uppdrag, individuellt eller i grupp. Fokus ligger mer på rådgivning och stöd i uppdraget.