ORGANISATION

Ledningsgruppen är företagets viktigaste grupp, om den fungerar effektivt är det en betydande framgångsfaktor. Genom att utveckla ledningsgruppen eller andra viktiga grupper, investerar ni pengar i något viktigt. Grupper som inte arbetar effektiv gör det ofta pga. inre konflikter och samarbetsproblem. Jag hjälper er att utveckla grupper genom grupphandledning, konflikthantering, coachning och gruppterapi.

Organisationsutveckling innebär att jag kan stödja er i förändringar i organisationen t ex omorganisationer och ändrade rapporteringsvägar, facklig samverkan och förhandlingar mm.

Behöver ni ta reda på företagets aktuella kompetens och se vilka behov av framtida kompetenser ni har? Genom att genomföra en kompetenskartläggning och personalinventering från ni fram det.