gestaltterapi

Många människor behöver samtalsstöd för att de inte mår bra. Orsaken kan vara relationsproblem, ångest, oro, psykisk utmattning, lättare depression, traumatiska händelser, kris i privatlivet, i kärleksrelationen eller på arbetet, dålig självkänsla eller behov av stöd under en jobbig period i livet.

Gestaltterapin idag är interpersonell och vilar på en existentiell grund. Gestaltterapin har utvecklats till en relationell terapiform där mötet, kontakten, situationen här och nu, medvetenhet och ansvar är centrala delar.

Målet med gestaltterapi är att du genom ökad medvetenhet och stärkt självstöd ska kunna bestämma riktningen i ditt liv, upptäcka fler valmöjligheter och stretcha dina gränser – privat, personligen, relationellt och professionellt.

Att öka sin medvetenhet resulterar ofta i ett förändrat beteende. Om du vill ta reda på hur relationen till dig själv ser ut och till andra människor är gestaltterapi, lösningen. Hur du har det tillsammans med dig, dina kollegor, partner och andra vänner speglar i hög grad, hur du har det med dig själva och andra.

I kroppen lagrar vi minnen för allt vi upplevt. Kroppen ger tydliga signaler om hur vi har det. För att komma fram till vad som är oavslutat eller oformulerat och som behöver uttryckas, arbetar vi med att fånga upp kroppens förnimmelser och knyta ihop det med känslor, tankar och beteenden.


”Jag är mycket nöjd, känner mer livslust och glädje i livet. Hittat mina mål och därmed kreativiteten”
– kvinna 30 år.


”Jag har lärt mig hantera mina skamkänslor och fått ett inre lugn, en inre kraft” – kvinna 45 år.

 
”Jag har fått insikter om mig själv”
– man 35 år.