Parterapi - UTVECKLA DIN KÄRLEKSRELATION TILLSAMMANS

Att vårda din kärleksrelation är att utvecklas som människa - tillsammans

En kärleksfull relation är en av de viktigaste förutsättningarna för att tillvaron skall kännas meningsfull. Kärleksrelationen väcker både längtan efter närhet och rädsla för närheten. Målet med gestaltpsykoterapi är att hjälpa paret att tydligare se och uppleva, bli medvetna om vad som egentligen pågår i och mellan dem. I nära relationer fastnar vi ofta i gamla mönster. Parsamtal hjälper paret till kontakt, både till sig själv och till den andre. Vi måste våga riskera relationen, för att hålla den vid liv. Många par hittar nya möjligheter att vara tillsammans på och utvecklas vidare eller så väljer paret att avsluta relationen på ett värdigt sätt.

I min masteruppsats har jag forskat om vad som är framgångsrikt i gestaltterapeutisk parterapi. Min frågeställning var ”Vad upplever Gestaltterapeuter i framgångsrikt parterapi”. Vad är det som är verksamt i parterapi? Hur fungerar Gestaltterapeutisk parterapi i förhållande till t ex Imago parterapi?