SOMATIC EXPERIENCE

Somatic Experiencing® (SE) är en terapimetod för att minska och upplösa efterverkningar av trauma (också kallat post traumatisk stress eller PTSD). Terapin sker huvudsakligen genom samtal där särskilt fokus läggs på kroppsliga förnimmelser och reaktioner.

Genom metoden kan fysiska spänningar och låsta reaktioner lösas upp. När kroppen får denna möjlighet och den tid som behövs aktiveras dess inneboende förmåga till läkning, precis som kroppen läker fysiska sår om den inte hindras. Metoden innebär en balansering av nervsystemet på flera nivåer vilket leder till bättre balans i känsloliv och möjlighet till större inre trygghet och förbättrad livskvalitet.

När människor kan acceptera sig själva som de är, blir det också naturligt att acceptera andra utan att döma eller fördöma. Jag hjälper dig att bearbeta dina trauman, livsteman, reflektera och utforska din livs- eller arbetssituation, dina personliga problem och dilemman, hjälpa dig att tydliggöra dina val och eller att utvecklas som människa, så att du kan lära dig själv att hantera svårigheter i livet.


”Jag känner stor tillit till Åsa som hjälpt mig att komma över ett djupt mörker i mitt liv” – man 60 år.


”Samtalen har hjälpt mig att må bättre, blivit lugnare och sover bättre. Andra upplever mig tryggare” – kvinna 45 år.