OM MIG

Jag har lång praktisk erfarenhet som Gestaltterapeut och Somatic Experiencing Practitioner och som HR Business Partner.  

Jag har arbetat  i stora företag och organisationer som HR Business Partner/Personalchef, Linjechef och Konsultchef samt haft egen firma som Gestaltterapeut sedan 2006. Arbetat med gestaltterapi och med SE traumaterapi som Gestaltterapeut samt som HR-konsult med chefsstöd, coaching, handledning och chefs- och ledningsgruppsutbildningar.

Är auktoriserad Gestaltpsykoterapeut med en Master of Science (MSc) in Gestalt Psychoterapy från Derby University sedan 2008 samt Somatic Experience (SE) practioner at advance level. 
Fil.kand. i organisation och företagsekonomi vid Stockholms universitet. Två år på Gestaltakademins organisationslinje och har gått fler chefsutvecklingskurser.